Composite Labs förstudie


Kan Piteå och Piteå Science Park bli ett internationellt nav för hållbar fiberkompositutveckling och -innovation? Det är frågan som ligger till grund för en förstudie som Arctic Business driver tillsammans med Piteå Science Park under 2022.


Mål och fortsättning

Förstudiens mål är att undersöka behov och förutsättningar för att samla industri och utmaningar som ska lösas i Piteå runt hållbara fiberkompositer. Hypotesen är att det finns intresse för att kunna skapa ett format för nationell och internationell industri att ställa utmaningar till Composite Labs, som sedan ska hitta startups och SME’s som från Piteå Science Park med stöd av experter från t.ex. Arctic Business, Piteå Science Park, RISE och SWE CIC-klustret kan lösa dessa. Framåt kan detta ge kunder, tillverkning, fler etableringar och arbetstillfällen kopplat till fiberkompositsektorn i Piteå.

Partners och finansiering

Förstudien leds av Arctic Business med Piteå Science Park som partner och finansieras av Region Norrbotten, Tillväxtverket, Piteå kommun och Sparbanken Nord.

Jens Lundstrom

jens.lundstrom@abi.se

Get started now

Tell us about your idea, business or interest in joining a startup or influential board. Invest in yourself, your company or project and let’s make it extraordinary.

See what we’re solving today

Learn about our innovative start-up launches, get to know our challenging problem-solvers and get exclusive Arctic Business insights.