Composite Labs förstudie

Kan Piteå och Piteå Science Park bli ett internationellt nav för hållbar fiberkompositutveckling och -innovation? Det är frågan som ligger till grund för en förstudie som Arctic Business driver tillsammans med Piteå Science Park under 2022. Mål och fortsättning Förstudiens mål är att undersöka behov och förutsättningar för att samla industri och utmaningar som ska […]