Northern Spinoff: Skidra förenklar användningen av NFT:s för företag

Bazyli Kucharski, medgrundare av Skidra.

Skidra utvecklar en lösning för att automatiskt generera NFT:s – non-fungible tokens – utan att kunden behöver sätta sig in i den bakomliggande blockkedjetekniken. Sommaren 2021 deltog de polska idéägarna Bazyli Kucharski och Michal Ogierman i Northern Spinoff. Efter en framgångsrik marknadsvalidering realiseras nu idén i Arctic Business Incubator.

Skidras lösning låter användaren skapa NFT:s direkt i ett API och tillskriva dem olika attribut och regler. Den digitala representationen av en produkt är ett sätt för företag att till exempel garantera produktens äkthet, exklusivitet och historik.

– Vi vill hjälpa företag att koppla NFT:s till den riktiga världen, som en exklusiv konsertbiljett eller en bils ägar- och servicehistorik. Möjligheterna är oändliga och marknaden är i mångt och mycket outforskad, så deltagandet i Northern Spinoff har betytt mycket för att förstå mognadsgraden hos potentiella kunder, förklarar Bazyli Kucharski, medgrundare av Skidra AB.

Northern Spinoff bekräftade behov

Bazyli Kucharski och Michal Ogierman sökte till Arctic Business Incubator i våras, men eftersom teamet var baserat utomlands gick ansökan inte igenom. De behöll dock kontakten med Arctic Business och i början av sommaren fick de möjligheten att delta i Northern Spinoff. Projektet är ett initiativ av Arctic Business i samarbete med LTU Business, Region Norrbotten och Tillväxtverket där studenter från Luleå tekniska universitet genomför due diligence av etablerade entreprenörers nya affärsidéer. De provtrycker idén mot den potentiella marknaden och utför konkurrentanalyser till ett värde av 200 000 kronor.

För idéägarna blev Northern Spinoff ett naturligt nästa steg i att finslipa idén utanför den ordinarie verksamhet den uppstod i, bland annat genom att ta fram en första prototyp. Arbetet som Aurora studentkonsulter från Luleå tekniska universitet utförde gav bekräftelse på att det finns ett uppdämt behov av NFT-lösningar för företag.

– Genom Northern Spinoff fick vi en fullständig rapport över hur marknaden ser på vår affärsidé och ytterligare insikter i deras utmaningar. Vi är mer medvetna om vilka områden vi täcker, och vilka som vi skulle kunna röra oss mer emot. Men framför allt så vet vi att Skidra fyller en viktig funktion i digitaliseringen av tjänster och produkter, säger Bazyli Kucharski.

Andra gången gillt i Arctic Business Incubator

Efter Northern Spinoff valde Bazyli och Michal att ge Arctic Business Incubator ett nytt försök och i november 2021 blev de antagna. Genom Arctic Business nätverk fick de kontakt med Tim Coull, som blev Skidras vd på plats i Luleå. Nu ska affärsidén realiseras.

– Vi har fått ett otroligt stöd från Arctic Business och allt har hittills gått väldigt snabbt. Nu ska vi säkra kapital, sätta en budget och prioritera ordningen för utvecklingen. Efter det påbörjar vi arbetet med att ta fram en MVP, minimum viable product, och tar upp kontakten med potentiella slutkunder, avslutar Bazyli Kucharski.

– Vi på Arctic Business är förväntansfulla inför den resa som påbörjats tillsammans med Skidra. Det är ett innovationsrikt bolag som ligger i den absoluta framkanten av teknisk utveckling. För många företag är NFT:s fortfarande något som är svårt att få grepp om, men för de som inser värdet i det och hur det kan användas väntar ett helt nytt sätt att bedriva affärer på, säger Göran Carlson, senior affärsrådgivare på Arctic Business.

Har du en egen spinoff-idé?

Ansökan till Northern Spinoff är öppen till den sista april 2022. Antagna företag betalar en startavgift på 10 000 kronor för att få en marknadsvalidering värd 200 000 SEK.

Arctic Business

info@abi.se

Get started now

Tell us about your idea, business or interest in joining a startup or influential board. Invest in yourself, your company or project and let’s make it extraordinary.

See what we’re solving today

Learn about our innovative start-up launches, get to know our challenging problem-solvers and get exclusive Arctic Business insights.