Arctic Business utnämnd till top-6 bästa ESG Rising Stars i världen

Arctic Business har blivit utnämnt som en av top-6 bästa ESG Rising Stars i världen av UBI Global. UBI Global tilldelade sex organisationer detta erkännande för deras utmärkta genomförande av hållbarhetsarbete i sina respektive innovationsmiljöer enligt World Benchmark Study 2021-2022. “Genom att använda en rigorös datadriven metod bedömde och jämförde vi inkubationsorganisationer runt om i […]