Rymdforum lockade nya företag och nytt nätverk för kvinnor i rymdbranschen

Ny rymdteknologi, satellit- och positioneringsdata ger möjligheter till nya affärsidéer och genom rymdinkubatorn ESA BIC Sweden finns ett fantastiskt stöd att få. Vi var på plats när Rymdforum gick av stapeln i Trollhättan med ca 300 deltagare från hela rymdbranschen- industri, forskare och beslutsfattare, på nationell och internationell nivå.

Ett viktigt forum med fokus på lära, lyssna och samtala kring utvecklingen av rymdteknik som blir allt viktigare i vår vardag. Flera nystartade rymdföretag från den nationella rymdinkubatorn (Geografiska informationsbyrån, APR Technology, Sol-Ionics och Flypulse för att nämna några) visade upp sina spännande affärsidéer. Piteå företagaren Jesper Eman fanns på plats med startup bolaget Centropy som visade på ett nytt sätt att kyla elektronik på mindre yta och mer effektivt sätt än befintliga lösningar.

Tema Women in Space – Första mötet för det kvinnliga nätverket

En annan del av arrangemanget var en träff med ett 50-tal kvinnor som hade sitt första möte inom det nya nätverket Women in Space. Allt för att inspirera fler och dela med sig av tankar och förväntningar på vad Women in space kan innebära framåt.

Karin Nilsdotter vd för Space sport Sweden är tillsammans med Arctic Business Incubator en av initiativtagarna till det nya nätverket Women in Space. Idén och inspirationen till nätverket uppkom i samband med Karins medverkan i FN´s expertgrupp, “space for women”. Women in Space syftar till att skapa nya jobbmöjligheter, inspirera och synliggöra kvinnliga förebilder med förhoppning att fler kvinnor vill ta ledande positioner i industrin. Fler kvinnor i branschen kan i sin tur locka till STEAM-utbildning (vetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap, konst och matematik) och bevaka möjligheterna så att rymdteknik kommer till nytta för fler kvinnor i världen.

Avgörande för industrin är ökad inkludering och mångfald som en framgångsfaktor för en innovativ, dynamisk och attraktiv hållbar industri.

Ta del av Karin Nilsdotters TED talk om att resa ut i rymden.

Vill du komma i kontakt med startup bolag med rymdkoppling gå till ESA BIC Sweden.

Arctic Business

info@abi.se

Get started now

Tell us about your idea, business or interest in joining a startup or influential board. Invest in yourself, your company or project and let’s make it extraordinary.

See what we’re solving today

Learn about our innovative start-up launches, get to know our challenging problem-solvers and get exclusive Arctic Business insights.