Northern Spinoff: Deepbay Digital moderniserar en traditionell bransch

Deepbay Digital utvecklar ett program för byggföretag som låter privatpersoner skapa sitt nya badrum i 3D-miljö för att direkt kunna få ett uppskattat pris. Idén antogs till Northern Spinoff hösten 2020. Men grundaren Tobias Risberg hade redan ett år innan börjat fundera över hur han kunde effektivisera kalkylerings- och offertarbetet för badrumsarbeten.

– Jag var tidigt inne på att skapa en digital produkt för att underlätta våra kalkyler och minimera tiden vi lägger på varje offert. Rutinen har länge varit att kunden kontaktar oss och bokar ett möte där vi undersöker badrummet och dess behov. Sedan ska vi tillbaka till kontoret för att räkna på jobbet. Trots all den tid som går åt till förarbetet kan kunden fortfarande välja att gå till någon annan eller skjuta upp renoveringen, förklarar Tobias.

Tillsammans med kollegan Markus Johansson på NOAK började Tobias skissa på en affärsplan för sin idé. Efter att ha kommit i kontakt med Arctic Business fick han höra om det nystartade projektet Northern Spinoff och blev genast intresserad. I Northern Spinoff, som leds av Arctic Business i samarbete med LTU Business (och finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Norrbotten), skulle Tobias få en grundlig marknadsvalidering värd 200 000 kronor.

– Det var guld värt att kunna få vår idé granskad och testad mot marknaden genom Northern Spinoff. Det är vanligtvis ett väldigt resurskrävande jobb för det enskilda företaget, och nu kunde vi plötsligt lägga den tiden på det faktiska utvecklingsarbetet och finslipa detaljerna.

Studenter involverades i idén

Northern Spinoff tillsatte en arbetsgrupp med studenter från Luleå tekniska universitet för att validera idén mot potentiella målgrupper och deras behov samt granskade konkurrenter. Det resulterade i ett utförligt affärsdokument som både bekräftade behovet av Tobias idé och föreslog vad som bör göras i nästa steg.

– Tack vare Northern Spinoff har vi i ett tidigt stadie snappat upp till exempel kundförväntningar och vissa utmaningar som behöver lösas. Vi har kunnat göra justeringar i affärsplanen och prioritera funktioner i programmet. Men framför allt har vi fått ett kvitto på att vår idé fyller ett behov, säger Tobias.

Arbetar vidare med Arctic Business

Trots att Deepbay Digitals tid i Northern Spinoff är över så fortsätter de att arbeta med Arctic Business, företaget har nu antagits till Arctic Business Incubator. Här får de stöd med finansiering, affärsrådgivning och tillgång till ett stort kontaktnätverk.

– Målsättningen är att gå från idé till marknad så fort som möjligt. Just nu håller vi på att ta fram själva verktyget och tanken är att vi ska ha en MVP (Minimum Viable Product) till sommaren. Vi vill börja med den nordiska och europeiska marknaden för att sedan kunna utveckla programmet mot andra branscher och rum, avslutar Tobias Risberg.

– Traditionsrika branscher som bygg och hantverk har ibland en något konservativ
inställning till ny innovation och teknik. Deepbay Digital har visat att de två går att kombinera, och har tagit fram ett modernt verktyg som bygger på sann hantverkarkunskap, och som kan ta branschen in i en helt ny fas. Vi är väldigt glada över att få vara med på deras resa, säger Göran Carlson, senior affärsrådgivare på Arctic Business.

Har du en egen spinoff-idé?

Ansökan till Northern Spinoff är öppen till sista april. Antagna företag betalar en startavgift på 10 000 kronor för att få en marknadsvalidering värd 200 000 SEK.

Arctic Business

info@abi.se

Get started now

Tell us about your idea, business or interest in joining a startup or influential board. Invest in yourself, your company or project and let’s make it extraordinary.

See what we’re solving today

Learn about our innovative start-up launches, get to know our challenging problem-solvers and get exclusive Arctic Business insights.